Přihláška na Army Dog Team 2021

Přihlašování bude spuštěno 12. dubna 2021


Přihláška je platná až po uhrazení startovného a poplatku na účet pořadatele 2901795647/2010. Jako VS uvádějte vaše tel. číslo.