Tyto propozice budou nahrazeny detailními propozicemi začátku přihlašování

Název akce: Army Dog Team

Místo:

Termín akce:

Pořádá:
Asociace nových psích sportů ČR, spolek, (anops.kynolog.cz)
IČO: 02925362
Heroltice 65, 666 01 Heroltice

ve spolupráci s Dobrou psí školou, s.r.o. (www.dobrapsiskola.cz)

Hlavní pořadatel Ing. Pavel Bradáč (www.PsychologPsu.cz) tel 721647970 email pavel@bradac.cz

Uzávěrka přihlášek

Určeno pro: týmy 1 člověk a 1 pes, maximálně 90 týmů

Zdravotní omezení: alespoň průměrná fyzická kondice

Ubytování: ve vlastních stanech účastníků na vyhrazeném místě v areálu

Strava v ceně: 3 x večeře, 2 x oběd, 3 x snídaně, může být nahrazeno vojenskými dávkami (nechte se překvapit:-)

Poplatky:
startovné xxx Kč za tým zahrnuje organizaci závodu a všechny úkoly, zapůjčení postrojů pro slaňování, jízdu BVP a PV3S nebo BRDM, využití prostorů a techniky, tričko, plaketu, diplom a dárky od sponzorů
ubytování a strava xxx Kč za osobu zahrnuje ubytování ve vlastních stanech, využití hyg. zázemí areálu, nezahrnuje krmení pro psy, BARF – lednička není k dispozici
nesoutěžící osoba za pobyt v areálu vč. ubytování xxx Kč

Odpovědnost:
Závodníci se zúčastňují na vlastní zodpovědnost.

GDPR: Přihlášením na akci dávají účastníci souhlas se zpracováním osobních údajů, ze zhotovováním fotografické a filmové dokumentace a s jejich zveřejněním.

Povinná výbava:
jídelní miska (ešus), stan, spacák, náhradní oblečení, pevná obuv, láhev s vodou pro psa (minimálně 1 litrů pro každého psa v týmu), strava pro psa, miska pro každého psa, funkční svítilna, mapa poskytnutá při prezenci, startovní kartička, lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie), dvě botičky pro každého psa v týmu, kartička zdravotní pojišťovny, reflexní prvky.

Chování v areálu:
Psi musí být v areálu po celou dobu pobytu na vodítku, je povinnost sbírat po psech exkrementy

Diskvalifikace: týrání, donucování, elektrický obojek, nesbírání exkrementů,

Přihláška je platná až po uhrazení startovného a poplatku na účet pořadatele 2901795647/2010. Jako VS uvádějte vaše tel. číslo uvedené v přihlášce.